Gucci Rhyton Logo Leather

1.250.000 950.000

Gucci Rhyton logo leather

Loại hàng: Replica 1:1.

Cách chọn Size: Đi lùi 1 size so với giày thể thao size chuẩn của bạn. (ví dụ chân bình thường 42 giày thể thao thì Gucci Rhyton đi 41)

  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
Xóa