Chính sách Sỉ – CTV
THE 1992 luôn muốn kết nối đến tất cả các bạn:
CTV
– Áp dụng cho đơn hàng quần áo từ 5 sản phẩm (đơn đầu tiên 10 sản phẩm)
– Áp dụng cho đơn hàng giày từ 1 sản phẩm (yêu cầu đơn đầu tiên 2 sản phẩm)
Sỉ:
– Áp dụng cho đơn hàng quần áo từ 20 sản phẩm
– Áp dụng cho đơn hàng giày từ 5sp sản phẩm
– Đơn hàng lấy nhiều sản phẩm và khách thường xuyên sẽ có giá ưu đãi
Liên hệ Sỉ – CTV:
– Zalo: 097.197.84.92
– Hotline: 0383.22.10.92